Dokumentumok

Tábori egészségügyi nyilatkozat


A Nemzeti Erőforrás Minisztere 2012. évi rendelete alapján a táboroztatásban részt vevő gyermek szülőjének a táborozás megkezdése előtt (legkorábban négy nappal) le kell adnia kitöltve az alábbi linken letölthető nyilatkozatot, melyben arról nyilatkozik, hogy gyermekét egészségesen engedte a táborba.
Tábori egészségügyi nyilatkozat


Európai Egészségbiztosítási Kártya igénylő lapAz Európai Egészségbiztosítási Kártya segítségével egy másik uniós tagállamban a magyar egészségbiztosítás terhére vehetők igénybe azok az egészségügyi szolgáltatások, amelyek az adott tagállamban való átmeneti tartózkodás során orvosilag szükségessé válnak. Az egészségügyi szolgáltatónak úgy kell ellátnia a magyar biztosítottat, mintha az adott tagállamban lenne biztosított. Ez egyben azt is jelenti, hogy a Kártyát csak az adott állam társadalombiztosítási szervével szerződött szolgáltató fogadja el.

Az Európai Egészségbiztosítási Kártyát az ország területén bármely Kormányhivatal Egészségbiztosítási Szakigazgatási Szervénél, Kormányablaknál, illetve annak Kirendeltségén, valamint a Kistérségi Ügyfélszolgálatokon lehet igényelni.

A kártya kiadásának előfeltétele az érvényes biztosítási jogviszony megléte, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megléte, mely a kiállítás előtt minden esetben ellenőrzésre kerül.

Az igénylés történhet postai úton és személyesen. Mindkét esetben előfeltétel az igénylési nyomtatvány kitöltése, mely beszerezhető az igénylés helyén, illetve letölthető az internetről (jelenleg: www.oep.hu).Az igényléshez szükséges dokumentumok a személyazonosságot igazoló okmány, lakcím igazolás, TAJ kártya, illetve meghatalmazott útján történő igénylés esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás. Ha az igénylő kiskorú, akkor esetében a törvényes képviselő járhat el.
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése