2016. január 9., szombat

Az erdélyi etnikai sokszínűség nyomában.


Ötödik alkalommal indulunk útnak 7. osztályos diákjainkkal, hogy nagy ívű felfedezéseket tegyünk. 2016. május elején a vallási és az etnikai sokszínűség nyomába eredünk az erdélyi szórványban. Olyan helyekre is eljutunk, amelyek ritkán kerülnek az átlagos turisták látószögébe. Már indulásunk is jelzi ezt, hiszen nem a legforgalmasabb, legnépszerűbb közlekedési útvonalat használjuk, hanem témánk határozta meg a választott útitervünket. Délebbre lépjük át a határt, majd folyamatosan haladunk keleti irányba, hogy megérkezzünk gyulafehérvári bázisunkra. Onnan csillagtúrákat szervezünk, hogy tapasztalatot szerezzünk az Erdélyben élő népekről, szokásaikról, kultúrájukról. Boncolni fogjuk az etnikai villongásokat és a történelmünk folyamán sajnos többször előfordult etnikai vérengzések okait és következményeit. Eljutunk Nagyenyedre, Szászsebesre, Algyógyra, a környékbeli Árpád-kori templomokhoz, Torockóra és a remetei román kolostorba, végül Tordára és Kolozsvárra is. Mindeközben megidézzük történelmünk és kultúránk legfontosabb emlékeit, legnagyobb alakjait, legdicsőbb pillanatait.